Wyobraź sobię miękką ciszę, bez wpływów, bez wątpliwości. Chwilę, w której stajesz się światem zewnętrznym, nieosłonięty niczym, poza.... czapką. To jest ta chwila.

Chroń swoje priorytety.